Máy ép gỗ

Hệ thống máy ép gỗ SEMAC :

Máy ép nghiêng cao tần

Máy ép khung cửa cao tần

Máy ép cao tần 2 bàn liên tục

Máy ép cong cao tần

Máy ép nguội thuỷ lực (50 tấn, 120 tấn)

Máy ép nguội 2 thớt, 3 thớt

Máy ép góc vuông cao tần…