Máy ép gỗ

Hệ thống máy ép gỗ SEMAC :

Máy ép nghiêng cao tần

Máy ép khung cửa cao tần

Máy ép cao tần 2 bàn liên tục

Máy ép cong cao tần

Máy ép nguội thuỷ lực (50 tấn, 120 tấn)

Máy ép nguội 2 thớt, 3 thớt

Máy ép góc vuông cao tần…

/* * Remove the default WooCommerce 3 JSON/LD structured data format */function remove_output_structured_data() { remove_action( 'wp_footer', array( WC()->structured_data, 'output_structured_data' ), 10 ); // Frontend pages remove_action( 'woocommerce_email_order_details', array( WC()->structured_data, 'output_email_structured_data' ), 30 ); // Emails } add_action( 'init', 'remove_output_structured_data' );