Máy chép hình dài

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy chép hình dài cnc Semac giúp bạn:

Không cần sử dụng dưỡng, gá khi gia công.

Độ chính xác cao, dễ dàng chà nhám.

Thiết lập bản vẽ trực tiếp, giảm tối đa thời gian canh chỉnh máy.

/* * Remove the default WooCommerce 3 JSON/LD structured data format */function remove_output_structured_data() { remove_action( 'wp_footer', array( WC()->structured_data, 'output_structured_data' ), 10 ); // Frontend pages remove_action( 'woocommerce_email_order_details', array( WC()->structured_data, 'output_email_structured_data' ), 30 ); // Emails } add_action( 'init', 'remove_output_structured_data' );