Máy cưa lọng nằm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy cưa lọng nằm

chuyên lạng gỗ thành từng tấm mỏng có độ dày theo yêu cầu của từng sản phẩm.

Đảm bảo độ bền và giá thành tốt

Nhiều nơi còn hay gọi là máy cưa lọng nằm ngang

máy lạng gỗ ngang

máy lạng gỗ tấm.