CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Hãy tìm hiểu những ý tưởng, sản phẩm và giải thưởng tạo nên lịch sử phong phú của chúng tôi với vị thế là một công ty trong nghành máy chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam.

Capture


CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TÔI

Gặp gỡ nhà lãnh đạo, các nhà thiết kế, kỹ sư và doanh nhân, họ chính là những người hướng dẫn và truyền cảm hứng cho công ty hàng đầu của chúng tôi.

2


MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Hãy tìm hiểu cách chúng tôi giúp chúng tôi thu hẹp khoảng cách kỹ thuật  trong các dòng máy chế biến gỗ trên toàn thế gới và cách chúng tôi đi đầu trong các nỗ lực công nghệ máy bền vững.

3