Hệ thống máy tiện

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Điều cần biết

Hệ thống máy tiện gỗ

máy tiện gỗ tự động chà nhám và đưa phôi

Bạn chỉ cần đặt phôi tên bộ cấp phôi, thiết lập chươg trình cho máy sẽ tự động đưa phôi vào bắt đầu gia công và chà nhám sản phẩm

máy tiện song cầu thang

máy tiện gỗ 2 trục

Tiện cùng lúc 2 trục

máy chế biến gỗ